De goedkoopste horecacursussen van Nederland!

BASISCURSUS BEDRIJFSHULPVERLENER

2-daagse BHV cursus met BHV-draagpas 

U dient als werkgever één of meerdere werknemers aan te wijzen als Bedrijfshulpverlener. Een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) is iemand die binnen het bedrijf, naast de dagelijkse werkzaamheden, maatregelen kan nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken op het moment dat er iets mis gaat in de zaak.

Doelgroep Basiscursus BHV

De basiscursus BHV is bedoeld voor medewerkers binnen uw bedrijf, die de bedrijfshulpverlening op zich gaan nemen en nog niet eerder een BHV-cursus hebben gevolgd.

Toelatingseisen

U moet minimaal 18 jaar zijn.

Inhoud Cursus

• het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
• het beperken en bestrijden van brand en het beperken van gevolgen van ongevallen
• het alarmeren en evacueren van alle personen in het bedrijf (werknemers en gasten/bezoekers)

Examen Bedrijfshulpverlener

U wordt automatisch voor het examen aangemeld. Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte van 2 x 15 meerkeuzevragen en uit praktijkopdrachten. Het schriftelijke examen wordt na iedere lesdag afgenomen. Bij het goed doorlopen van het examen wordt een BHV draagpas aan de cursist afgegeven. Deze BHV draagpas verschaft de werkgever de garantie dat zijn medewerker de basistaken als bedrijfshulpverlener kan uitvoeren. Het is daarbij uiteraard noodzakelijk om alle opgedane kennis en vaardigheden te onderhouden door middel van de Herhalingscursus BHV.


Kosten   l   Cursusduur