De goedkoopste horecacursussen van Nederland!

HERHALINGSCURSUS BHV

1-daagse Cursus BHV Herhaling inclusief nieuwe BHV draagpas

De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de Bedrijfshulpverlener (BHV’er) te allen tijde adequaat zijn taken kan uitvoeren. Dat betekent dat de BHV’er zijn kennis en vaardigheden door oefening op peil moet houden. De BHV’er is bij een calamiteit al op de werkplek aanwezig en heeft dus een voorpostfunctie. Voordat de hulpdiensten aanwezig zijn, dient de BHV’er ervoor te zorgen dat de kans op gevaar of letsel voor werknemers en gasten zoveel mogelijk beperkt wordt. Dit kan de BHV’er alleen wanneer de kennis en vaardigheden om dat te kunnen doen nog vers in het geheugen zitten. Door de BHV’er jaarlijks de Herhalingscursus BHV te laten volgen, voldoet de werkgever niet alleen aan de basisverplichting zoals gesteld in de wet, maar zorgt hij ook voor een veilige (werk)plek.

Doelgroep

Voor ondernemers en medewerkers die als Bedrijfshulpverlener binnen een bedrijf actief zijn (en moeten blijven) en die de Basiscursus BHV hebben gevolgd.

Toelatingseisen

Cursist moet aantoonbaar in het bezit zijn van een geldige BHV draagpas.

Inhoud cursus

Tijdens de Herhalingscursus BHV komen alle onderwerpen uit de basiscursus nogmaals aan bod. Bovendien wordt gekeken of u de voorgeschreven handelingen nog voldoende beheerst. Deze handelingen hebben betrekking op de taakgebieden: eerste hulp, beperking en bestrijding van een brand en ontruiming. Bij voldoende beoordeling op alle onderdelen ontvangt u de BHV draagpas, die opnieuw geldig is voor één jaar.

Examen Bedrijfshulpverlener

Tijdens de cursusdag wordt getoetst of de cursist nog steeds de kennis en de voorgeschreven verrichtingen beheerst. Bij een goed resultaat ontvangt een cursist een BHV draagpas. Sociale-Hygiene.nl bewaakt voor al haar cursisten de geldigheid van de BHV draagpassen. Als cursist ontvangt u tijdig van ons een (uiteraard vrijblijvende) uitnodiging voor het volgen van de Herhalingscursus BHV.


Kosten   l    Cursusduur