De goedkoopste horecacursussen van Nederland!

Wat is het verschil tussen de Spoedcursus Sociale Hygiëne en de Training Hygiënecode HACCP?
 

Begrippen Sociale Hygiëne en HACCP

  • Sociale Hygiëne heeft betrekking op het ‘gezond omgaan met mensen’. Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen rekening met elkaar houden en respect hebben voor elkaars lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door risicofactoren als alcohol, drugs en gokken kan er echter risicogedrag ontstaan waardoor het Sociale Hygiëne principe in gevaar kan komen. 
  • HACCP heeft letterlijk betrekking op de hygiëne binnen een horecabedrijf; denk hierbij aan voedselhygiëne en persoonlijke hygiëne. De letters H A C C P staan voor 'Hazard Analysis Critical Control Points'. Ieder horecabedrijf is verplicht om te bekijken welke onderdelen in het productieproces van het bedrijf bedreigingen voor de gezondheid tot gevolg kunnen hebben.

 

Spoedcursus Sociale Hygiëne

De Spoedcursus Sociale Hygiëne is van toepassing wanneer u alcohol schenkt in uw bedrijf. Om alcohol te mogen schenken zult u bij de gemeente een Drank-en Horecavergunning aan moeten vragen. Om een vergunning aan te kunnen vragen dient u in het bezit te zijn van het Diploma Sociale Hygiëne. Ook wanneer u een (extra) leidinggevende in een aanhangsel op de Drank- en Horecavergunning wilt laten bijschrijven, dient deze leidinggevende in het bezit te zijn van het Diploma Sociale Hygiëne. Met het Diploma Sociale Hygiëne toont de leidinggevende volgens de wet aan kennis en inzicht te hebben met betrekking tot Sociale Hygiëne. De Spoedcursus Sociale Hygiëne leidt snel en effectief op om het Diploma Sociale Hygiëne te behalen.

Meer informatie over de Spoedcursus Sociale Hygiëne Training Hygiënecode HACCP

De Training Hygiënecode HACCP is van toepassing wanneer u voedsel bereidt en/of verkoopt in uw bedrijf. Volgens de Warenwet dient ieder horecabedrijf te werken volgens de 'Hygiënecode voor de Horeca' en dient iedere medewerker die voedsel bereidt een training of instructie te hebben gevolgd. Tijdens de Training Hygiënecode HACCP wordt deze hygiënecode op een eenvoudige en praktijkgerichte manier uitgelegd. Zo wordt er aandacht besteedt aan persoonlijke hygiëne, (kruis)besmetting, ongediertebestrijding, bereiden van gerechten, temperatuurbeheersing etc. Na deze training weten de deelnemers hoe ze de 'Hygiënecode voor de Horeca' op een goede manier kunnen implementeren in het bedrijf en waar de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) op let bij een controle. 

Meer informatie over de Training Hygiënecode HACCP