De goedkoopste horecacursussen van Nederland!

Wat betekent Sociale Hygiëne? 

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen rekening met elkaar houden en respect hebben voor elkaars lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het woord 'sociaal' heeft betrekking op de samenleving. Het woord 'hygiëne' is afkomstig van het griekse woord 'Hygiëa', de godin van de gezondheid. Hygiëne in de horeca betekent dat de ondernemer alles in het werk stelt om de gezondheid van zijn gasten en werknemers te waarborgen.

Horeca en Sociale Hygiëne

Wanneer er in een horecabedrijf alcohol geschonken wordt, moet het horecabedrijf een Alcoholvergunning (voorheen: Drank- en Horecavergunning) hebben aangevraagd bij de gemeente. Op deze Horeca vergunning dienen alle eigenaren te zijn vermeld. Daarnaast moeten alle leidinggevenden die aanwezig zijn wanneer de eigena(a)r(en) niet op het horecabedrijf zijn ook op de vergunning vermeld worden. Eén van de eisen uit de Alcoholwet (voorheen: Drank- en Horecawet) is namelijk dat er tijdens openingsuren altijd iemand aanwezig is in het horecabedrijf die vermeld is op de vergunning. Om op de vergunning te kunnen worden vermeld dient de eigenaar/leidinggevende aan onderstaande eisen te voldoen: 

  • de eigenaar/leidinggevende moet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt
  • de eigenaar/leidinggevende mag niet onder curatele staan
  • de eigenaar/leidinggevende mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn en moet voldoen aan de eisen ten aanzien van het zedelijk gedrag zoals gesteld in het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
  • de eigenaar/leidinggevende dient te beschikken over een Diploma Sociale Hygiëne
     

Slijterij en Sociale Hygiëne
In een slijterij worden zwak- en sterk alcoholhoudende dranken verkocht. De Alcoholwet (voorheen: Drank- en Horecawet) verstaat onder alcoholhoudende dranken:

  • alcoholhoudende drank: drank die bij een temperatuur van 20⁰ Celsius voor meer dan 0,5% uit alcohol bestaat

  • zwakalcoholhoudende drank: van 0,5% tot 15% alcohol, zoals bier en wijn, premixdranken in fles of blikjes van rond de 5% en lichte shooters van rond de 10%. Maar ook port, sherry en vermouth worden hiertoe gerekend, hoewel deze vaak meer dan 15% alcohol bevatten

  • sterke drank: alcoholhoudende drank van 15% alcohol of meer, zoals shooters van rond de 20% en overige sterke drank van 15% of meer, zoals jenever, rum, whisky, cognac en likeuren, ongeacht de wijze waarop deze dranken worden geserveerd

Conform de Alcoholwet dient een slijterij een Alcoholvergunning te hebben en net als in een Horecabedrijf dient er te allen tijde iemand aanwezig te zijn die in het bezit is van het Diploma Sociale Hygiëne. Voor een slijterij gelden dezelfde eisen als voor de horeca. 
 

Vereniging en Sociale Hygiëne 

In iedere (sport)vereniging, buurthuis en (sport)kantine moet een Alcoholvergunning zijn wanneer er alcohol geschonken wordt. Worden hier alleen non-alcoholische dranken zoals koffie, thee en fris geserveerd, dan is een Alcoholvergunning niet nodig. Verenigingen vallen in de Alcoholwet (voorheen: Drank- en Horecawet) onder 'paracommerciële horecabedrijven'. Hiermee worden verenigingen, instellingen en andere organisaties bedoeld die slechts als nevenactiviteit alcoholhoudende dranken verstrekken en een hoofdfunctie hebben op een geheel ander vlak. Voor deze organisaties geldt dat zij minimaal 2 bestuurders of beheerders op de Drank- en Horecavergunning moeten hebben staan. Daarnaast zal iedere medewerker/vrijwilliger die alcoholhoudende drank verstrekt een IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) moet hebben gevolgd. 

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website om de gebruikerservaring optimaal te houden.